Aktuālā informācija

PAR COVID-19 IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMIEM

Lai ierobežotu Covid-19 tālāku iespējamu izplatību, Mērsraga ostā noteikti sekojoši drošības pasākumi:

  • Visu Mērsraga ostā ienākošo kravas kuģu aģentiem pirms kuģa ienākšanas ostā jāsniedz precīzas ziņas Mērsraga ostas kapteinim par kuģa apkalpes sastāvu un visu apkalpes locekļu veselības stāvokli;
  • Visas darbības, kas saistītas ar kravu apriti un kuģa apkalpošanu, veicamas, maksimāli samazinot personu fizisko saskarsmi;
  • Preču un kravu plūsma ar autotransportu Mērsraga ostā tiek nodrošināta, vienlaikus līdz minimumam samazinot personu saskarsmi iebraukšanas kontrolpunktos;
  • Loči un citi ostas darbinieki, kuri savu darba pienākumu dēļ nevar izvairīties no tikšanās ar kuģu apkalpes locekļiem, tiek apgādāti ar individuālās aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļiem.